Ngày nhận phòng
Ngày trả phòng
người lớn - 1+
Trẻ em -0+
CLOSE
Ixora Ho Tram By Fusion

Phuoc Thuan, Xuyen Moc District, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam
T. +84 (0) 254 378 6666   
E. Ixora.Info@thegrandhotram.com

Đăng ký nhận bản tin